معنی و ترجمه کلمه ارتباط پذیرى به انگلیسی ارتباط پذیرى یعنی چه

ارتباط پذیرى

communicability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها