معنی و ترجمه کلمه ارتباط پیدا کردن به انگلیسی ارتباط پیدا کردن یعنی چه

ارتباط پیدا کردن

liaise
put through

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها