معنی و ترجمه کلمه ارتجاعى به انگلیسی ارتجاعى یعنی چه

ارتجاعى

reactionary
recessive
resillient

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها