معنی و ترجمه کلمه ارتجالى به انگلیسی ارتجالى یعنی چه

ارتجالى

extemporal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها