معنی و ترجمه کلمه ارتداد به انگلیسی ارتداد یعنی چه

ارتداد

abjuration
apostasy
defection
heresy
heterodoxy
tergiversation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها