معنی و ترجمه کلمه ارتفاعى به انگلیسی ارتفاعى یعنی چه

ارتفاعى

altitudinal
altiudinal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها