معنی و ترجمه کلمه ارتفاعى به انگلیسی ارتفاعى یعنی چه

ارتفاعى

altitudinal
altiudinal


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها