معنی و ترجمه کلمه ارثى به انگلیسی ارثى یعنی چه

ارثى

congenital
hereditary
patrimonial
sex linked
successive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها