معنی و ترجمه کلمه ارث پدرى به انگلیسی ارث پدرى یعنی چه

ارث پدرى

patrimony

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها