معنی و ترجمه کلمه ارجمند شمردن به انگلیسی ارجمند شمردن یعنی چه

ارجمند شمردن

esteem

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها