معنی و ترجمه کلمه اردک به انگلیسی اردک یعنی چه

اردک

duck


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها