معنی و ترجمه کلمه ارزان فروختن به انگلیسی ارزان فروختن یعنی چه

ارزان فروختن

sell off

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها