معنی و ترجمه کلمه ارزش بازیافتنى به انگلیسی ارزش بازیافتنى یعنی چه

ارزش بازیافتنى

salvage value

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها