معنی و ترجمه کلمه ارزش دهى آغازى به انگلیسی ارزش دهى آغازى یعنی چه

ارزش دهى آغازى

initialization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها