معنی و ترجمه کلمه ارزیابى کردن به انگلیسی ارزیابى کردن یعنی چه

ارزیابى کردن

aim
appraisal
appraise
evaluate
rate
valuate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها