معنی و ترجمه کلمه ارشد به انگلیسی ارشد یعنی چه

ارشد

classy
commander
elder
eldest
firstborn
higher up
major
old line
senior
superior
superordinate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها