معنی و ترجمه کلمه ارضاکننده تحریکات شهوانى و جنسى به انگلیسی ارضاکننده تحریکات شهوانى و جنسى یعنی چه

ارضاکننده تحریکات شهوانى و جنسى

erogenous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها