معنی و ترجمه کلمه ارغوانى کردن یا شدن به انگلیسی ارغوانى کردن یا شدن یعنی چه

ارغوانى کردن یا شدن

purple


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها