معنی و ترجمه کلمه ارغوانى کردن به انگلیسی ارغوانى کردن یعنی چه

ارغوانى کردن

empurple


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها