معنی و ترجمه کلمه ارغوانى کردن به انگلیسی ارغوانى کردن یعنی چه

ارغوانى کردن

empurple

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها