معنی و ترجمه کلمه ارغوانى به انگلیسی ارغوانى یعنی چه

ارغوانى

amethystine

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها