معنی و ترجمه کلمه اره بزرگ چوب برى به انگلیسی اره بزرگ چوب برى یعنی چه

اره بزرگ چوب برى

bucksaw

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها