معنی و ترجمه کلمه اره بزرگ چوب برى به انگلیسی اره بزرگ چوب برى یعنی چه

اره بزرگ چوب برى

bucksaw


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها