معنی و ترجمه کلمه اره منبت کارى به انگلیسی اره منبت کارى یعنی چه

اره منبت کارى

fretsaw
scroll saw

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها