معنی و ترجمه کلمه ارگ دستى به انگلیسی ارگ دستى یعنی چه

ارگ دستى

hand organ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها