معنی و ترجمه کلمه ارگ به انگلیسی ارگ یعنی چه

ارگ

organ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها