معنی و ترجمه کلمه اریب زدایى کردن به انگلیسی اریب زدایى کردن یعنی چه

اریب زدایى کردن

deskew

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها