معنی و ترجمه کلمه ازاله بول به انگلیسی ازاله بول یعنی چه

ازاله بول

urination

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها