معنی و ترجمه کلمه ازاله بکارت کردن از به انگلیسی ازاله بکارت کردن از یعنی چه

ازاله بکارت کردن از

deflower

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها