معنی و ترجمه کلمه ازدواج با زیر دستان به انگلیسی ازدواج با زیر دستان یعنی چه

ازدواج با زیر دستان

mesalliance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها