معنی و ترجمه کلمه ازدواج مرد با زن برادر متوفاى خود به انگلیسی ازدواج مرد با زن برادر متوفاى خود یعنی چه

ازدواج مرد با زن برادر متوفاى خود

levirate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها