معنی و ترجمه کلمه ازدیاد حساسیت به انگلیسی ازدیاد حساسیت یعنی چه

ازدیاد حساسیت

hyperaesthesia
hyperesthesia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها