معنی و ترجمه کلمه ازدیاد غیر عادى خاطرات و افکار گذشته به انگلیسی ازدیاد غیر عادى خاطرات و افکار گذشته یعنی چه

ازدیاد غیر عادى خاطرات و افکار گذشته

hypermnesia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها