معنی و ترجمه کلمه ازدیاد غیر عادى مایع به انگلیسی ازدیاد غیر عادى مایع یعنی چه

ازدیاد غیر عادى مایع

hydrocephalus
hydrocephaly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها