معنی و ترجمه کلمه ازگیل به انگلیسی ازگیل یعنی چه

ازگیل

medlar

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها