معنی و ترجمه کلمه ازگیل به انگلیسی ازگیل یعنی چه

ازگیل

medlar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها