معنی و ترجمه کلمه از اسب پیاده شدن به انگلیسی از اسب پیاده شدن یعنی چه

از اسب پیاده شدن

dismount

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها