معنی و ترجمه کلمه از اول تا آخر به انگلیسی از اول تا آخر یعنی چه

از اول تا آخر

thorough


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها