معنی و ترجمه کلمه از بروز احساسات جلوگیرى کردن به انگلیسی از بروز احساسات جلوگیرى کردن یعنی چه

از بروز احساسات جلوگیرى کردن

inhibit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها