معنی و ترجمه کلمه از بیرون به انگلیسی از بیرون یعنی چه

از بیرون

without

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها