معنی و ترجمه کلمه از بین رفتن به انگلیسی از بین رفتن یعنی چه

از بین رفتن

liquidation
waste

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها