معنی و ترجمه کلمه از بین رونده به انگلیسی از بین رونده یعنی چه

از بین رونده

mortal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها