معنی و ترجمه کلمه از ب هاى چیزى کاستن به انگلیسی از ب هاى چیزى کاستن یعنی چه

از ب هاى چیزى کاستن

dispraise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها