معنی و ترجمه کلمه از جاجستن به انگلیسی از جاجستن یعنی چه

از جاجستن

bolt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها