معنی و ترجمه کلمه از جاى خود تکان دادن به انگلیسی از جاى خود تکان دادن یعنی چه

از جاى خود تکان دادن

unhorse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها