معنی و ترجمه کلمه از جا در رفتن به انگلیسی از جا در رفتن یعنی چه

از جا در رفتن

dislocate
flare
outrage
transport

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها