معنی و ترجمه کلمه از جا پریدن به انگلیسی از جا پریدن یعنی چه

از جا پریدن

shy
start

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها