معنی و ترجمه کلمه از حقوق اجتماعى و سیاسى محروم کردن به انگلیسی از حقوق اجتماعى و سیاسى محروم کردن یعنی چه

از حقوق اجتماعى و سیاسى محروم کردن

ostracize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها