معنی و ترجمه کلمه از حق راى یا انتخاب محروم کردن به انگلیسی از حق راى یا انتخاب محروم کردن یعنی چه

از حق راى یا انتخاب محروم کردن

disfranchise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها