معنی و ترجمه کلمه از حیث مرتبه و طبقه برترى داشتن بر به انگلیسی از حیث مرتبه و طبقه برترى داشتن بر یعنی چه

از حیث مرتبه و طبقه برترى داشتن بر

outclass

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها