معنی و ترجمه کلمه از خاک درآوردن به انگلیسی از خاک درآوردن یعنی چه

از خاک درآوردن

excavate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها