معنی و ترجمه کلمه از خاک درآوردن به انگلیسی از خاک درآوردن یعنی چه

از خاک درآوردن

excavate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها