معنی و ترجمه کلمه از خطر آگاهانیدن به انگلیسی از خطر آگاهانیدن یعنی چه

از خطر آگاهانیدن

alarm
alarum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها