معنی و ترجمه کلمه از خواب بیدار شدن به انگلیسی از خواب بیدار شدن یعنی چه

از خواب بیدار شدن

rouse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها