معنی و ترجمه کلمه از خود بى خود به انگلیسی از خود بى خود یعنی چه

از خود بى خود

beside oneself
slaphappy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها